Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Приеха Здравната карта на област Благоевград

Областният управител Бисер Михайлов изпрати в Министерството на здравеопазването разработената Областна здравна карта, приета от назначената комисия, в определения от Министъра на здравеопазването срок - 23 ноември.
Областната здравна карта се изготви, съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика, като са търсени оптимални решения за осигуряване достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни услуги.
Комисията, с председател Областния управител, своевременно реагира по отношение на коригиращия коефициент 0,734, който намаляваше броя на леглата за активно лечение с 30%. В отговор, на което Министерството на здравеопазването увеличи коефициента на 0,911 и по този начин се повишиха броя на болничните легла.
Въпреки, че не отговаря на изискването за брой прегледи, ще бъде запазен и съществуващия брой лекари с редки специалности, като Неврохирургия, Съдова хирургия и Детска пневмология и фтизиатрия, като по този начин пациентите от областта няма да бъдат лишени от необходимите специалисти.
Освен това Комисията прие отправените коригиращи предложения на Районната колегия на Български лекарски съюз и Специализираната болница за активно лечение по онкология „Св Мина“, които са свързани с увеличаване броя на специалистите в Първичната извънболнична медицинска помощ и с увеличаване броя на леглата за лъчетерапия от 13 на 33. С допуснатите предложения се цели да бъде  гарантирана  равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население, при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ.
 

Стартира информационна кампания за либерализация на електроенергийния пазар

Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българска несависима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартират информационна кампания, посветена на предстоящата либерализация на енергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергията, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година. Като част от тази кампания на 25 ноември 2015 г. от 10 часа в Областна администрация Благоевград ще се състои среща със заинтересованите страни.
 

График на изнесените приемни на областния управител

 Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД В ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  
ДАТА
ОБЩИНА
НАЧАЛЕН ЧАС
24.11.2015 г.
Община Симитли
10.00
24.11.2015 г.
Община Кресна
13.00
26.11.2015 г.
Община Струмяни
10.00
26.11.2015 г.
Община Сандански
13.00
01.12.2015 г.
Община Петрич
10.00
02.12.2015 г.
Община Банско
10.00
02.12.2015 г.
Община Разлог
13.00
08.12.2015 г.
Община Белица
10.00
08.12.2015 г.
Община Якоруда
13.00
14.12.2015 г.
Община Гоце Делчев
10.00
14.12.2015 г.
Община Гърмен
13.00
18.12.2015 г.
Община Хаджидимово
10.00
18.12.2015 г.
Община Сатовча
13.00
 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Обявявам КОНКУРС, посветен на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея, под надслов: „Който помни миналото и знае настоящето, е сигурен за бъдещето“.
Участието в конкурса е по желание и ще се проведе в периода от 19 ноември 2015 г. до 10:00 часа на 11 декември 2015 г.

Темите за разработка или презентация са:

 • България и участието й в Първата световна война (1915 – 1918 г.)
 • 14-и пехотен Македонски полк (Горна Джумая) и участието му в Първата световна война.
 • Именити български военачалници по време на Първата световна война.
 • Големите битки на българската армия (1915 – 1918 г.)
 • Излъгани надежди. Ньойският диктат и България.

Право на участие имат ученици от ХІ клас на територията на Област Благоевград.
Всички участници във конкурса ще получат Грамота за участие, а за първите три места ще има парични награди, съответно:
първа награда – 200 лв.;
втора награда – 100 лв.;
трета награда – 50 лв.

Изпращайте Вашите теми или презентации на E-mail:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;   или
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
 За консултации:
Снежана Захариева – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
Кирил Алексиев – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
Екатерина Текерска – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 14

Classifieds

Съобщение от ДВ
На основание § 4 к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Областния управител на Област с административен център гр. Благоевград със Заповед № ОА-РР-1035/03.11.2015 год. е одобрил Плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за село Дебрене, община Сандански, Област Благоевград.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 88 от 13.11.2015 година.
Read more...
 
Съобщение
 На основание § 4 к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 26б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Областният управител на област с административен център гр. Благоевград със Заповед № ОА-РР-483/10.06.2015 година е одобрил Плановете на новообразуваните имоти
Read more...
 
Съобщение
Изплащане на средства за обезщ. на собствениците на отчуждените имоти, в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4
Обезщет. на собствениците на отчуждени имоти в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4 ще бъде съгласно списъците от Решение № 219 от 23.03.2012 г., Решение № 329 от 25.04.2012 г., Решение № 384 от 17.05.2012 г. и Решение № 501 от 19.06.2012 г. на Министерския съвет.
Read more...
 
Информация за свободни терени
Информация за налични свободни терени в област Благоевград с цел насочване на инвеститорите към съответните райони за реализиране на инвестиционните им намерения.
Read more...
 

Regional Governor
 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?