Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Успешно приключи проект по ОП "Административен капацитет"

 
opak.jpg - 18.25 Kb
Днес, 23 юли на заключителна пресконференция се представиха резултатите и постигнатите цели при изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност” на стойност 62 448 лв.
20140723_114139.jpg - 41.81 KbВ рамките на проекта се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; разбиране и представа за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; повиши се капацитета на областната администрация за стимулиране на иновации, подобряване на физическата среда, укрепване на местната икономика и местния пазар на труда. Заложените цели по проекта, които бяха постигани чрез специализирани обучения и курсове, бяха представени от ръководителя на проекта инж. Георги Пасков.
Read more...
 

Приключи успешно етап по проект на ОПАК

Приключиха обученията по проект на ОПАК за повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация Благоевград. В периода 30 юни - 4 юли се проведе последното от модулните обучения на служителите на Областна администрация Благоевград по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“,   Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Обучението бе на тема Комуникативни умения на английски език, на което взеха участие 5 служители на ОА Благоевград.
Read more...
 

Пирин пее 2014

Днес на пресконференция в Областна администрация Благоевград беше представен клипът за реклама, плакатът с програмата и билбордът на тазгодишното издание на събора за народно творчество  "Пирин пее".  Съборът ще се проведе на 2 и 3 август 2014 г. в м. „Предел”. Традиционно се посвещава на Илинденско-Преображенското  и Кресненско-Разложкото въстания.
ХІV събор на народно творчество „Пирин пее“ е под  патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.
Председателят на Оперативното бюро за подготовката на събора Костадин Дурчов – зам. областен управител и зам.-председателят на Оперативното бюро Венцислав Гърменов – зам.-кмет на община Разлог представиха програмата на събора и благодариха на всички кметове на общините в областта за съдействието им в организирането на участниците.
Представена бе информация за схемата на транспорт и паркиране по време на събитието, като е осигурен паркинг за участниците. Предприети са необходимите действия за осигуряване на качествена и безопасна питейна вода от временни чешми, определени са местата на търговските обекти, пунктовете за медицинска помощ, за химическите тоалетни и са планирани дейностите по пожарната безопасност.
Read more...
 

Заседание на Областния съвет за сигурност

Днес в Областна администрация се проведе редовното заседание на Областния съвет по сигурността под ръководството на председателя му – областния управител Муса Палев. На него бе актуализиран и структуриран поименният състав и бяха разпределени отговорностите между членовете на съвета.
Акцент в работата на съвета беше поставен върху координацията и комуникацията, както вътре в съвета между структурите, които го съставят, така и с общинските съвети за сигурност.
Във връзка със зачестилите природни катаклизми в последните години, беше наблегнато върху необходимостта от бързи и адекватни действия при кризисни обстоятелства и разпределение на ангажиментите и отговорностите в кризисни ситуации на областния съвет и общинските съвети за сигурност.
С превантивна цел ще бъде извършена пълна проверка на пункта за управление и ще се разгледат детайлно плановете за действие на общинските съвети за сигурност.
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 34

Classifieds

График на посещенията от експерти по общини
График на срещите с органите на местното самоуправление по общини:
Read more...
 
Предварителни генерални планове на ВиК
Предварителни Регионални генерални планове на ВиК за обособените територии в област Благоевград
Read more...
 
Съобщение
Изплащане на средства за обезщ. на собствениците на отчуждените имоти, в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4
Обезщет. на собствениците на отчуждени имоти в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4 ще бъде съгласно списъците от Решение № 219 от 23.03.2012 г., Решение № 329 от 25.04.2012 г., Решение № 384 от 17.05.2012 г. и Решение № 501 от 19.06.2012 г. на Министерския съвет.
Read more...
 
Информация
Информация за налични свободни терени в област Благоевград с цел насочване на инвеститорите
Read more...
 

Regional Governor

Musa Dzhemal Palev
Муса Джемал Палев

 Избори за Европейски парламент 2014

 

Е-дискусия по модерно управление на човешките ресурси в администрацията

 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?