Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Предстояща работна среща в Община Хаджидимово и Община Гърмен

 
На 23 април 2014 год. експерти от Областна администрация Благоевград, функционално направление „Административен контрол“, в изпълнение на плана за провеждане на консултации и срещи с органите на местното самоуправление по общини, ще проведе две работни срещи:
 • Община Хаджидимово – от 11.00 часа в сградата на Община Хаджидимово;
 • Община Гърмен –  от 13.30 часа в сградата на Община Гърмен.
Целта на срещите е повишаване на ефективността на работа при приемането на решения и издаването на актове чрез уеднаквяване на практиките, прилагани от органите на местното самоуправление.
 

Второ заседание на комисията за свлачище "Ораново"

Под председателството на зам.областния управител Костадин Дурчов, комисия от специалисти обсъди проучването за свлачище „Ораново“ и набеляза последващи мерки в съответствие с направените  изводи и препоръки за предотвратяване на аварии и осигуряване защита на населението. 
 
Проучването е дело на „Геозащита“ ЕООД. Според разработката, основни причини за проявените свлачищни процеси в района са: геоложките особености, тектонският строеж, високата сеизмичност и промените в инженерногеоложките условия в резултат на въгледобива. Управителят на фирмата  инж. Стоянка Карадинкова определя свлачището като сериозен екологичен проблем. 
Екипът направил проучването предлага в дългосрочен план от МРР да бъде изготвен проект за управление на теренната повърхност в концесионния контур. В краткосрочен трябва да се вземат спешни мерки за дрениране на масива в зоната под главния свлачищен откос и ликвидиране на заблатяванията, а също да се възстанови проводимостта на Орановския дол. За да се осигури достъп на тежка строителна механизация до езика на свлачището, да се изгради временен път.
Read more...
 

ООН и Европейският съюз отбелязват Международния ден на ромите - 8 април

08042014.jpg - 149.37 Kb„Най-естественият начин за интегриране на малцинствата е образованието. Аз съм щастлив да присъствам на първото по рода си събитие за награждаване на роми  - ученици и студенти, показали много добър и отличен успех”, заяви областният управител Муса Палев в Младежкия дом в Благоевград. Отличилите се с успехи в учението бяха поздравени по случай Международния ден на ромите – 8 април и от заместник областните управители Костадин Дурчов и Димитър Капитанов, които връчиха грамоти и книги на български и световни класици на показалите добър и отличен успех 32-ма роми от Благоевград, Разлог, Банско и Симитли. Събитието беше организирано от клуб „Младежта е толерантност”, сдружение „Лидер” и Младежки дом.
Организатори, гости и наградени си пожелаха церемонията да стане традиционна с все повече наградени.
 

Ритуално засаждане на дървета по случай Седмицата на гората

Областният управител Муса Палев поздрави  лесовъдите по повод Седмицата на гората, която всяка година се празнува през първата пълна седмица на месец април. „Гората е във ваши ръце – грижете се за нея“, поръча на горските работници областният управител. 
Заедно със заместниците си Костадин Дурчов и Димитър Капитанов, той участва в ритуалното засаждане на дръвчета в двора на Дневния дом за медико-социални грижи за деца „Свети Стилиян“ гр. Благоевград. Тримата засадиха по един сребрист смърч. Областният управител  Муса Палев показа завидна сръчност и успя да посади още кипарис и кестен.
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 33

Classifieds

Обявява Заповед ОА-РР-146
Обявявам Заповед № ОА-РР-146 от 28.03.2014 г. за изработване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект Електрозахранващ кабел 20 KV за· МВЕЦ "НЕВРАЗУМ" разположен на територията на община Симитли, Област Благоевград и община Кресна, Област Благоевград.
 
График на посещенията от експерти по общини
График на срещите с органите на местното самоуправление по общини:
Read more...
 
Трети отчет за изпълнение на управленската програма на правителството
 за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението

Пълния текст на документа можете да видите тук.

 
Предварителни генерални планове на ВиК
Предварителни Регионални генерални планове на ВиК за обособените територии в област Благоевград
Read more...
 

Regional Governor

Musa Dzhemal Palev
Муса Джемал Палев

 Избори за Европейски парламент 2014

 

Е-дискусия по модерно управление на човешките ресурси в администрацията

 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?