Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Областният управител поздрави децата с разноцветни балони на Деня на детето

Днес 01.06.2015 г. областният управител на област Благоевград - Бисер Михайлов уважи станалия вече традиция „Ден на отворените врати” във военно формирование 26 400-Благоевград, който се проведе по случай 1 юни – Международния ден на детето. Г-н Михайлов поздрави всички деца, като им пожела много здраве и весели игри, и ги зарадва с разноцветни балони.
Строевият плац беше огрян от слънчевите усмивки на над 250 деца  от училищата, детските градини и специализираните центрове за интеграция и обучение на деца от град Благоевград. Музикалното оформление от военни маршове приповдигна атмосферата и малките приятели маршируваха като войници и рецитираха стихотворения посветени на днешния празничен ден.
Децата бяха нетърпеливи да разгледат техниката и оръжието на въоръжените в Българската армия на специално обособените шест учебни центрове.
 

Областният съвет за развитие взе важни решения за бъдещи стратегически проекти

На заседанието на Областния съвет за развитие, което се проведе на 11 и 12 май в гр. Банско, освен приоритетния проект на област Благоевград – извършване на реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, бяха представени и стратегическите проекти във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма на общините от област Благоевград.
По-важните проекти, с които община Банско ще кандидатства, са свързани с проучване и сондиране на минерални води и изграждане на спортен комплекс на територията на гр. Банско и ски зона Добринище, а очакваните резултати от изпълнението им са увеличаване възможностите за диверсификация на туризма и повишаване на жизнения стандарт на населението на цялата община.
Read more...
 

Втори ден от откритото редовно заседание на Областния съвет за развитие

На заседанието на Областния съвет за развитие, което се провежда в град Банско на 11 и 12 май, областният управител Бисер Михайлов представи приоритетен  проект за област Благоевград, който да бъде включен за финансиране от Целенасочената инвестиционна програма -  извършването реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж , което е важно от гледна точка на:
- Стратегическото си местоположение ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, разположен на „Път ІІІ-106 “ на около 20 километра западно от Благоевград, на границата на Република България и Република Македония. Най-близкото кметство на Община Благоевград е с. Логодаж отстоящо на 10 км., източно от граничния пункт;
 - Улесняване на търговските потоци по транс-европейските транспортни коридори ГКПП Станке Лисичково – Гоце Делчев – ГКПП Илинден , ГКПП Станке Лисичково – Кулата, ГКПП Станке Лисичково – София – Видин и ГКПП Станке Лисичково – Калотина;
-  Намаляване на загубите за бизнеса от чакане при преминаване на границата, вследствие намаляване на времето за преминаване на търговските потоци;
-  Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;
- Подобряване условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт;
- Облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите;
-  и не на последно място – осигуряване на адекватна пропускателна възможност на граничния пункт към македонския пункт Ново село.
Read more...
 

В Банско бе открито редовното заседание на Областния съвет за развитие

Днес, под ръководството на областния управител Бисер Михайлов, в град Банско се свика редовно заседание на Областния съвет за развитие . Заседанието бе открито в 13 ч. и ще протече при следния дневен ред:
1. Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007 – 2013
2. Възможности за общините в новите  Оперативни програми 2014 – 2020.
3. Предложения за стратегически проекти от общините в област Благоевград, които да бъдат включени към Целенасочената инвестиционна програма в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.
Идеята на програмата са проекти, които не попадат в обсега на действащите оперативни програми, но са приоритетни, необходими и важни по своята същност за всяка отделна община.
4. Информация относно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на планиране, проведено на 23 април 2015г.
5. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2016 – 2020
6. Разни
Също така, на този съвет ще бъде използвана и възможността да се подпише споразумение за комплексно административно обслужване между Областната администрация Благоевград и 14-те общини.
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 21

Classifieds

Съобщение
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, предвид обстоятелството, че наследниците на Юсеин Кацаров не са намерени на адрес посочен от тях, обявявам с настоящото Съобщение Заповед № ОА-АПО-402 от 02.04.2015 г. на областния управител на област Благоевград.
Съобщение и Заповед ОА-АПО-402/02.04.2015 г.
 
Съобщение
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, предвид обстоятелството, че не са намерени на адрес посочен от тях,  Анисия Мадолева, Катя Пингарова и Иванка Масториду обявявам с настоящото Съобщение Заповед № ОА-АПО-400 от 31.03.2015 г. на областния управител на област Благоевград.

Съобщение и Заповед ОА-АПО-400/31.03.2015 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34 а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обект АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, в участъците 322+000 до км 325+500; от км 328+800 до км 330+000; от км 341+060 до км 341+200; от км 350+340 до км 359+483.52 и изместване трасето на автомагистралата в участъка от км 330+000 до км 332+960“, на територията на област Кюстендил и област Благоевград
Пълен текст на Обявлението
 
От Министерство на правосъдието
Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
BG     EN
към сайта на Министерство на правосъдието
 

Regional Governor
 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?