Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Работна среща за актуализация на областна транспортна схема - Благоевград

Днес, 29 януари, в сградата на Областна администрация Благоевград се проведе работна среща за актуализация на областната транспортна схема. На нея присъстваха областният управител Бисер Михайлов и заместникът му Асим Адемов, представители на превозвачите от областта, общините, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“/ДАИ/ и други.  Основна тема на разговорите бяха предстоящите промени в областната транспортна схема, касаещи общини, на които са изтекли договорите с фирмите превозвачи на пътници.
Read more...
 

100 години от Първата световна война

Областният управител Бисер Михайлов и главният секретар на област Благоевград Диана Атанасова взеха участие вчера в четвъртото заседание на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея.
Всички области в България са  включени в отбелязването на годишнината, председател на Националния комитет е  министърът на отбраната Николай Ненчев. В Националния комитет са включени всички областни управители и върху тях ще падне основната тежест при организирането и провеждането на мероприятията по места. Тяхна основна задача ще бъде възстановяването на войнишките паметници и подпомагането на всички инициативи за изграждането на нови, чрез съответните областни комисии.
Read more...
 

Заседание на Областна комисия по заетост Благоевград

Днес 27.01.2015г. в сградата на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на комисията по заетост с председател Бисер Михайлов – областен управител.
Разглеждане на проекта и утвърждаване на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и специалните училища през учебната 2015/2016 г. беше дневният ред на заседанието.
Участие в работата на комисията взеха Асим Адемов – заместник областен управител и директорите и представители на: Регионална дирекция „Социално подпомагане“; СЮЗО; Търговско-промишлена палата – Благоевград; РИО на МОН; РС на КНСБ – Благоевград; КТ „Подкрепа“; Дирекция „Областна инспекция по труда” – Благоевград; Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в Благоевград; Сдружение на частните предприемачи – Благоевград.
Read more...
 

Областна администрация кандидатства с проектно предложение по Проект „Красива България“ кампания 2015 г.

Областна администрация Благоевград разработи и внесе за одобрение предложение по проект „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на обществената среда  в населени места”. Проектът е с име „Модернизация и мерки за повишаване на енергийната ефективност на част от  административната сграда на Областна администрация Благоевград“ на стойност 200 000 лв., като дейностите са обновяване на фасадите на административната сграда с алуминиев композитен панел и топлоизолация на ниското тяло. Довършителните ремонтни дейности и саниране на ниското тяло на административната сграда на администрацията са изключително важни, тъй като към настоящия момент сградата е с частично обновени фасади и частична топлоизолация. Планираните резултати  са:  административната сграда в центъра на Благоевград да има нов модерен облик; да бъдат намалени енергийните разходите и изхвърляните  вредни емисии в атмосферата. Допълнителен ефект за цялостното реализиране на проекта ще е създаването на временна трудова заетост.
Съгласно изискванията на проект „Красива България”, Областна администрация получи подкрепа от Министерски съвет като осигури съфинансиране в размер на 50 % от стойността на проекта .
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 15

Classifieds

Актуална информация
Министерството на регионалното развитие предоставя актуална информация за гражданите във връзка с Проект BG161РО001-1.2.01-0001  „Енергийно обновяване на българските домове“.
Изтегли брошура  
Към сайта на МРРБ
 
Съобщение
Изплащане на средства за обезщ. на собствениците на отчуждените имоти, в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4
Обезщет. на собствениците на отчуждени имоти в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4 ще бъде съгласно списъците от Решение № 219 от 23.03.2012 г., Решение № 329 от 25.04.2012 г., Решение № 384 от 17.05.2012 г. и Решение № 501 от 19.06.2012 г. на Министерския съвет.
Read more...
 
Информация
Информация за налични свободни терени в област Благоевград с цел насочване на инвеститорите към съответните райони за реализиране на инвестиционните им намерения.
Read more...
 

Regional Governor
 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?