Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

   Поклон пред делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.
   Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие. Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността да са имали такава съдбовна роля.
   Честит празник на всички учители, на всички деятели, на всички радетели за духовното издигане на нацията!
   Честит празник на всички българи!

С уважение,
Димитър Димитров
Областен управител на област с  
административен център Благоевград
 

Комисия одобри 16 проекта за 1267 нови работни места в област Благоевград

Всички 16 проектни предложения подадени от областна администрация и от общините на територията на област Благоевград за Регионална програма за включване в Национален план за действие по заетостта 2015 г. са одобрени. Същите ще бъдат изпратени за окончателна оценка в Министерството на труда и социалната политика. Предложенията на общините и на областна администрация бяха разгледани по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие в изпълнение на заповед на областния управител Димитър Димитров – председател на комисията.
Read more...
 

Ведомствата в област Благоевград готови за зимата

Всички държавни ведомства на територията на област Благоевград са готови за работа при зимни условия. За това докладваха вчера пред областния управител Димитър Димитров ръководителите на фирмите по време на заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия. Представена беше подробна информация за създадената организация и готовността за работа при усложнена зимна обстановка в отделните държавни структури на територията на Пиринско. Още на 27 октомври на опорните пунктове при проходите Предел, Папаз чаир и Юндола е доставена специализирана техника за работа при зимни условия, от 1 ноември на тях ще се дават превантивно и денонощни дежурства. ОД на МВР засилват проверките на автомобили за зимни гуми, липсата на които се оказва една от причините за получаване на задръстване на пътищата при снеговалеж. Готовност, за незабавна реакция при бедствия, декларираха пред областния управител и от Пожарна и аварийна безопасност и военно формирование 26400 Благоевград.
Read more...
 

Заради липса на договор с АПИ пътните фирми закъсняват с подготовката за зимата

Тази година, в сравнение с миналата, заради несигурност в договорните отношения с Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ закъсняваме с подготовката за поддържане на пътищата при зимни условия. Договорите ни изтичат на 2 декември, имаме само устни обещания, но все още нищо на хартия, изрази притесненията си от не дотам бързите действия на АПИ представител на Обединение „Пътно поддържане област Благоевград“ /ОПП/ пред областния управител Димитър Димитров. Под негово ръководство днес в сградата на областна администрация се проведе регионално работно съвещание за зимно поддържане. На него присъстваха още директорите ОД на МВР, на ДАИ, Пожарна безопасност и защита на населението, Областно пътно управление. В обединение „Пътно поддържане област Благоевград“ влизат 5 фирми - “Агромах“ ЕООД, „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, „БКС“ ЕООД, „Благоустройствени строежи“ ООД, „ГБС инфраструктурно строителство“ АД.
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 39

Classifieds

Съобщение
Областният управител Димитър Димитров
УВЕДОМЯВА
жителите на с. Конарско, община Якоруда, че водата предназначена за питейно-битови цели не е годна за пиене по микробиологични показатели и представлява потенциална опасност за здравето на населението.
 
ИА по горите публикува Списък на имотите по землища
Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, извършилите инвентаризацията, представят на ИД на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища.
Списък на имотите
 
График на посещенията от експерти по общини
График на срещите с органите на местното самоуправление по общини:
Read more...
 
Предварителни генерални планове на ВиК
Предварителни Регионални генерални планове на ВиК за обособените територии в област Благоевград
Read more...
 

Regional Governor

Dimitar Dimitrov

 Избори за Европейски парламент 2014

 

Е-дискусия по модерно управление на човешките ресурси в администрацията

 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?