Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Предстоящо заседание на Комисията по безопасност на движение

Областният управител свиква заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград, което ще се проведе на 31.08.2015 г. (понеделник), от 10:00 часа, в  Конферентната зала на Областна администрация Благоевград. Заседанието ще протече при следния дневен ред:
- Преглед на организацията на движението в районите на учебните и детски заведения, във връзка с провеждане на Национална кампания „Да пазим децата на пътя“;
- Провеждане на различни мероприятия за привличане на вниманието на обществеността за опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата;
- Доклад от общините за работата на Общинските комисии по безопасност на движение за периода 2011–2014 г;
- Доклад от община Благоевград относно поставяне на ограничители за коли на територията на II ОУ „Димитър Благоев“;
- Предприети мерки за решаване на проблем в с. Долно Дряново относно превръщането в пазар на главен път III-179.
На заседанието ще присъстват представители на ОД на МВР „Пътна полиция“, Регионална дирекция „Пътна администрация“, РИО на МОН, ЦСМП – Благоевград и др.
 

The official position of the Ministry of Regional Development and Public Works in Bulgaria

The official position of the Ministry of Regional Development and Public Works in Bulgaria concerning the case in Gurmen municipality.
You may also find the information on the official website of the Ministry:
 

Приключиха проверките за гражданската регистрация

Успешно приключиха проверките на комисиите за гражданската регистрация в област Благоевград. В състава на комисиите се включиха представители на Областна администрация Благоевград, служители на общинските администрации от 14-те общини в областта, представители на полицията и на служба ГРАО. Целта на проверките бе да се проверят адресните регистрации за периода от 1 юли 2014г. – 30 април 2015 г., по отношение на тяхната законосъобразност. Това обстоятелство произтича от Закона за гражданската регистрация.
От представените протоколи пред Областния управител е констатирано, че на територията на община Благоевград има подадени най-много адресни карти за настоящ адрес и заявления за постоянен адрес – общо 5415 бр. Тя е следвана от община Петрич, в която са подадени общо 2065 адресни карти и заявления. Най-малко са подадените заявления и адресни карти на територията на община Белица - само 193 бр.
По време на проверките не са установени нарушения на разпоредбата на закона, съотносими към гражданската регистрация за проверявания период.
 

Обществено обсъждане на законопроекти

На специализирания сайт Система за обществено обсъждане може да изразите становище  по публикуваните за обсъждане и консултации законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес. През система можете да свалите всеки от законопроектите качени за обсъждане и да качите становище.

Закон за устройство на територията: http://pds.government.bg/index/showLaw/5
Закон за устройството и застрояването на Столичната община: http://pds.government.bg/index/showLaw/6
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие: http://pds.government.bg/index/showLaw/7
Закон за пътищата: http://pds.government.bg/index/showLaw/8
Закон за движението по пътищата: http://pds.government.bg/index/showLaw/9
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България: http://pds.government.bg/index/showLaw/10
Кодекс на търговското корабоплаване: http://pds.government.bg/index/showLaw/11
Закон за железопътния транспорт: http://pds.government.bg/index/showLaw/12
Закон за гражданското въздухоплаване: http://pds.government.bg/index/showLaw/13
Закон за електронните съобщения: http://pds.government.bg/index/showLaw/14
Закон за културното наследство: http://pds.government.bg/index/showLaw/15
Закон за техническите изисквания към продуктите: http://pds.government.bg/index/showLaw/16
Закон за Министерството на вътрешните работи: http://pds.government.bg/index/showLaw/17
Закон за военните паметници: http://pds.government.bg/index/showLaw/18
Закон за защита при бедствия: http://pds.government.bg/index/showLaw/19
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 16

Classifieds

Съобщение
 На основание § 4 к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 26б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Областният управител на област с административен център гр. Благоевград със Заповед № ОА-РР-483/10.06.2015 година е одобрил Плановете на новообразуваните имоти
Read more...
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34 а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обект АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52,
Read more...
 
График на посещенията по общини
График на срещите на политическия кабинет и експерти с органите на местното самоуправление по общини:
Read more...
 
Съобщение
Изплащане на средства за обезщ. на собствениците на отчуждените имоти, в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4
Обезщет. на собствениците на отчуждени имоти в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4 ще бъде съгласно списъците от Решение № 219 от 23.03.2012 г., Решение № 329 от 25.04.2012 г., Решение № 384 от 17.05.2012 г. и Решение № 501 от 19.06.2012 г. на Министерския съвет.
Read more...
 

Regional Governor
 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?