Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район

Областният управител Бисер Михайлов оглави два комитета за наблюдение на оперативните програми и две тематични работни групи за разработването им за периода 2014-2020 г. Това стана на съвместно заседание, на 16 и 17 декември, на  Регионален съвет за развитие и на Регионален координационен  комитет на Югозападен район. Участие взеха представители на министерства, областни управители кметове на общини, общински съветници, представители на национално представените организации, синдикати. 
Областният управител на Благоевградска област беше избран за титуляр на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., негов заместник е кмета на община Банско Георги Икономов.
Read more...
 

Заседание на Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Енергийната политика на Република България е изцяло съобразена с основните цели на енергийната политика на  Европейския съюз за енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие, с тези думи областният управител Бисер Михайлов откри днес, 15 декември, заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие. На него присъстваха главният секретар на област Благоевград Диана Атанасова, заместник областният управител Анна Бистричка, представители на: Агенция на устойчиво енергийно развитие; „Клъстер възобновяеми енергийни източници“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, директорът на РИОСВ, общините от област Благоевград.
Нашата цел е да съдействаме за по-ефективно изпълнение на държавната политика по енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и да осъществяваме координацията между институциите в област Благоевград чрез провеждане на информационни кампании за запознаване по проблемите в областта на енергийната ефективност.
Read more...
 

Заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Днес, 15 декември, в  сградата  на  Областна  администрация Благоевград се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги, председателствано от заместник областния управител Асим Адемов. На него присъстваха главният секретар на областта Диана Атанасова, заместник-кметове, директори и експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ в общините Благоевград, Сандански, Разлог, Петрич, Хаджидимово, Струмяни, Регионален инспекторат по образование. Националната стратегия за дългосрочна грижа презентира Станка Михова – Главен експерт „Социално подпомагане“ в Регионална дирекция за социално подпомагане Благоевград.
Read more...
 

Областният управител инициира разяснителна кампания за електронните здравни услуги

Областният управител Бисер Михайлов инициира разяснителна кампания относно въвеждането на електронни здравни услуги за населението през 2015 год. В това число влизат електронна здравна карта, електронно здравно  досие, електронни рецепти и електронен болничен лист. „Безспорни ще бъдат ползите от създаване и въвеждане на  електронните здравни услуги, това означава пестене на пари и време за бизнеса“, каза Бисер Михайлов на днешния Областен съвет по тристранно сътрудничество, чийто председател е той. „Имам информация, че правителството вече работи усилено за реализацията на този проект, поемам личен ангажимент за среща по въпроса със здравния министър г-н Москов, след което ще инициирам такава среща и тук в Благоевград с ръководителите на по-големите здравни заведения,  на НОИ, РЗИ и Здравната каса. В по-отдалечените райони в  Пиринско ще се проведе и разяснителна кампания от отговорните институции на място, увери присъстващите на срещата Бисер Михайлов.  
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 18

Classifieds

ИА по горите публикува Списък на имотите по землища
Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, извършилите инвентаризацията, представят на ИД на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища.
Списък на имотите
 
График на посещенията от експерти по общини
График на срещите с органите на местното самоуправление по общини:
Read more...
 
Предварителни генерални планове на ВиК
Предварителни Регионални генерални планове на ВиК за обособените територии в област Благоевград
Read more...
 
Съобщение
Изплащане на средства за обезщ. на собствениците на отчуждените имоти, в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4
Обезщет. на собствениците на отчуждени имоти в обхвата на АМ „Струма“ ЛОТ 4 ще бъде съгласно списъците от Решение № 219 от 23.03.2012 г., Решение № 329 от 25.04.2012 г., Решение № 384 от 17.05.2012 г. и Решение № 501 от 19.06.2012 г. на Министерския съвет.
Read more...
 

Regional Governor
 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?