Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Нормативни документи
Нормативни документи

Заповеди с обществен интерес


Заповед
№ ОА-РК-98,
Благоевград, 21.03.2018 г.

Областният управител определи за пожароопасен сезон периода от 01.04.2018 до 30.11.2018 г., в горските територии на област Благоевград.  Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта. 
Заповед ОА-РК-98/21.03.2018 г.

Заповед
№ ОА-АК-49,
Благоевград, 09.02.2017 г.

Областният управител определи за пожароопасен сезон периода от 13.02.2017 до 31.12.2017 г., в горските територии на област Благоевград.  Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АК-49/09.02.2017 г.

Заповед
№ ОА-РР-143,
Благоевград, 07.04.2016 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на Заразен нодуларен дерматит на територията на областта във връзка с констатирани огнища в префектура Серес, Република Гърция. ОА-РР-153 от 07.04.2016 г.

Заповед
ОА-РК-113 от 13.03.2016 г.

Забрана на тютюнопушенето в цялата административна сграда - високо тяло, ниско тяло, партерен етаж, находяща се на пл. "Георги Измирлиев" № 9, Благоевград
пълен текст: Заповед ОА-РК-113/2016 г. 
Продължение...
 

Нормативни актове, наредби и вътрешни правила

Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба за административните услугикъм ИИСДА
Продължение...
 

Списък на издадените актове и уведомления за откриване на производства по издаването на общ административен акт


На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Благоевград публикува:

 Списък на издадените актове в изпълнение правомощията на областния управител

за период: 01.01.2018-31.03.2018 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.10.2017-31.12.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.07.2017-30.09.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.04.2017-30.06.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.01.2017-30.03.2017 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 25.06.2016-30.12.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 23.05.2016-24.06.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 21.04.2016-22.05.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 19.03.2016-20.04.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител
    
за период: 21.02.2016-18.03.2016 г.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител

за период: 01.01.2016-20.02.2016 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител


Уведомления за откриване на производства по издаването на общ административен акт


Уведомява, че във връзка с появата на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни  се проведе заседание на Областната епизоотична комисия на 09 юли 2015 г.

ЗАПОВЕД
№ ОА-РР-546
Благоевград, 10.07.2015 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит на територията на област Благоевград. ОА-РР-546 от 10.07.2015 г.