Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Права за достъп

Достъп до обществена информация


Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използване
 

Съгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.
  На страницата е публикувана информация относно реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно изпълзване на информация от Областна администрация Благоевград.
 
Подаване на заявления за достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване се предоставя след заявяване пред Областна администрация Благоевград.

Заявленията за достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване, се приемат:
 -   в Центъра за обслужване на граждани (партер) на Областна администрация Благоевград
 - на факс 073 88 14 03;
 - на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;
 - с писмо на адреса на Областна администрация Благоевград;
 - устно пред служител в Центъра за обслужване на граждани.
За устно заявен достъп до  обществена информация се съставя Протокол, след което се регистрира по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5.

Работно време и контакти
гр. Благоевград
площад “Георги Измирлиев” № 9
работно време – от 8:30 ч. до 17:30 ч. всеки делничен ден 
телефон за връзка 073 82 70 11  (073) 88 14 01.

Място за преглед на документи при предоставен достъп:
Център за обслужване на гражданите - кабинет № 5

Заплащане

Достъпът, като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация, е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. според вида на носителя.

Ред и срокове за обжалване
Отказът за предоставяне на информация може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд - Благоевград.
 
Определено лице по Закона за достъп до обществена информация

Евелина Николова - младши експерт, дирекция АПОФУС,
определена със Заповед ОА-РК-41 от 29.01.2016 г.
телефон 073 82 70 16
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.