РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Посещения
Доклад от анкетно проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги през 2020 г. Посещения: 13
Доклад за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2019 г. на база анкетно проучване Посещения: 754
Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2018 г. Посещения: 1476
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2017 год. Посещения: 1455
Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г. Посещения: 1492
Анализ от анкетно проучване в териториалните структури за потенциалните възможности за прояви на корупция Посещения: 1120
Годишен доклад за Областна администрация Благоевград за 2016 г. Посещения: 1508
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г. Посещения: 1438
Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г. Посещения: 1449
Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015 Посещения: 1418