Годишен финансов отчет за 2017 година на Асоциацията по ВиК-Благоевград