РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Публикуване
Предложение за включване на допълнителна точка към дневния ред на заседанието, насрочено за 25.02.2021г. 05 February 2021
Покана за редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК - 25 февруари 2021 26 January 2021
Протокол от Общото събрание на Асоциацията по ВиК, проведено на 07.07.2020 г. 16 July 2020
Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 07.07.2020 г. 01 June 2020
Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград 11 March 2020
Предложение за включване на допълнителна точка към дневния ред за заседанието на 27.02.2020 г. 10 February 2020
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК Благоевград-27.02.2020 г 27 January 2020
Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград - 17.12.2019 г. 07 January 2020
Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 17.12.2019 18 November 2019
Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 10 May 2019