Протокол от извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград,  проведено на 09.10.2018 г.