РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград публикува покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград, което ще се проведе на 09.10.2018 г. (вторник), от 11:00 часа в Конферентна зала на Областна администрация Благоевград.

Материали относно дневния ред на заседанието:
- Покана за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Благоевград; тук
- Допълнително споразумение № 1 към Договор от 18.04.2016 г.; тук
- Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 1; тук
- Нов Бизнес план на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за периода 2017 г. - 2021 г.; тук (RAR)