РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград публикува покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 11.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа в Конферентна зала на Областна администрация Благоевград.Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК тук

Материали за заседанието:
1. Проект на Бюджет на Асоциацията по ВиК - Благоевград за 2018 г. тук

2. Предложение за решение, съгласно дневния ред тук