РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Благоевград свиква извънредно заседаниена Общото събрание на Асоциацията на 9 юни 2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград.
Дневният ред включва гласуване на решение за промяна на границите на обособената територия, както и гласуване на Подробна инвестиционна програма на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Благоевград.

Писмо 100-АВиК-29/5/ от 23.05.2017 г.