РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, насрочено за 10.05.2017 г. от 11:00 часа.

Писмо за отлагане на заседанието