РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Областният управител на област с административен център Благоевград свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Благоевград, на 15 юли 2016 г. (петък) от 11:00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград.

Пълният текст на поканата

Материали за заседанието на 15 юли 2016 г.:
Бизнес план 2017 – 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград
Приложения към Бизнес плана

Писмо на кмета на община Банско