Покана и материали за предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, насрочено за 18.02.2019 г.:

Покана за редовното заседание на Асоциацията по ВиК на 18.02.2018 г.;

Материали за редовното заседание: 

1. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Благоевград за 2018 г.;

2. Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2018 г.;

3. Проект на бюджет на Асоциация по ВиК Благоевград за 2019 г.