Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 23.04.2019 г. виж тук