Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 27.02.2020 г. виж тук