РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

flag bg

 

Регионален инспекторат по образованието
2700 Благоевград, ул. "Тракия" № 2
Телефон: 073 885273; факс : 073 885268
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Регионална здравна инспекция
2700 Благоевград, ул. "Братя Миладинови" 2 Телефон: 073 888701; факс: 073 888703
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Областна дирекция по безопасност на храните
2700 Благоевград, ул. Славянска №83
Телефон: 073 882824; 073 882073
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Областно пътно управление
2700 Благоевград, ул. „Тодор Александров“ 21
Телефон: 073 884688; Факс 073 884692
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Областна дирекция пожарна безопасност
и защита на населението
2700 Благоевград,
ул."Владо Черноземски", № 3
Териториално статистическо бюро
2700 Благоевград, ул."Даме Груев" №38
Телефон: 073 8896512
Териториално звено ”Апробация и семеконтрол”
2700 Благоевград, ул.Тодор Александров № 12
Телефон: 073 885040
Районно управление „Социално осигуряване”
2700 Благоевград, ул. Тракия № 1
Телефон: 073 889961; факс 073 880222
Териториална дирекция „Държавен архив”
2700 Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ 2
Телефон: 073 885433; факс: 073 885434
Дирекция „Национален парк Рила”
2700 Благоевград, ул. „Бистрица” № 12В
Дирекция „Национален парк Пирин”
2770 Банско, ул. ”България” №4
Телефон: 07443 8204; факс: 07443 8202
Дирекция „Областна инспекция по труда”
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” 9, ет. 7
Телефон: 073 884943; факс: 073 884942
Дирекция „Областна инспекция по труда”
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” 9, ет. 7
Телефон: 073 884943; факс: 073 884942
Дирекция „Регионална служба по заетостта”
2700 Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 58
Телефон: 073 88 76 96
Регионална дирекция „Автомобилна администрация”
2700 Благоевград, бул. "Димитър Солунски" № 77а
Телефон: 073 88 13 66; факс: 073 88 13 56
Регионална дирекция на горите
2700 Благоевград, ПК 2700, ул.Васил Коритаров 2
Телефон: 073 88 50 09; Факс: 073 88 50 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Териториално звено „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“
Благоевград, ул.”Васил Коритаров”№2, ет.4,
Телефон/факс: 073 88 2504
Областна дирекция „Земеделие”
2700 Благоевград, ул. „Васил Коритаров“ № 2
Телефон/факс 073 882032
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград
2700 Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ 66
Телефон: 073 88947103; факс: 073 88947102
Регионална дирекция за социално подпомагане
2700 Благоевград, ул. „Братя Иванови“ 7, ет. 3
Телефон: 073 881480; факс: 073 88 1480
Регионална инспекция по околната среда и водите
2700 Благоевград, ул. „Свобода“ 1
Телефон: 073 88314012; факс: 073 885158
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
РДНСК-Регионална дирекция за национален строителен контрол
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов“ 49
Телефон: 073 831527; факс: 073 831543
Териториален дирекция на НАП София, офис Благоевград
2700 Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ 2
Телефон: 073 88 9101; факс: 073 889254
Служба по кадастър, картография и геодезия
2700 Благоевград ,ул. “Иван Михайлов” № 49, вх.Б, ет.4
Тел/факс: 073/830423; 832459
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Областна дирекция ДФ„Земеделие”
2700 Благоевград, ул. „Васил Коритаров“ 2
Телефон:073 882032; факс: 073 882032
Областна дирекция за съвети в земеделието
2700 Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 49,
вх. А, ет. 2, п.к. 352
Телефон/факс: 073 88 20 19
Мобилен телефон.: 0887 857 879, 0886 975 376, 0887 856 767
../Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Териториално звено на „Изпълнителна агенция по лозята и виното“
2700 Благоевград , ул. “Иван Михайлов” № 49, ет. 4
Телефон/факс: 073832452
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Регионална служба за растителна защита
2700 Благоевград
кв. Грамада, П.К.390
Телефон/факс: 073 831568
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Районна здравноосигурителна каса
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 9, ет. 2
Телефон: 073 88 300 475; факс: 073 88 300 413
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Областна служба „Изпълнение на наказанията”
2700 Благоевград, ул. „Райко Даскалов“ 4, ет. 4
Телефон: 073 886117; факс: 073 886847