РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Обяви

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Струмяни"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Струмяни"

Списък на имотите

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Кресна"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Кресна"

Списък на имотите

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Гърмен"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Гърмен".

Списък на имотите

Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите на територията на ТП ДГС “Първомай“, РДГ Благоевград /по землища на населени места/

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство Първомай.

Списък на имотите

Обяви Menu

Обяви Menu

Обяви Menu