РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Годишен отчет за 2012 г. на заявленията за достъп до обществена информация

Брой постъпили заявление  

Брой заявления, по които е предоставена информация 

Брой заявления, по които е отказано предоставяне на информация 

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация  

6
3 
3
  0 

Отчети ДОИ Menu