РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Годишен отчет за 2013 г. на заявленията за достъп до обществена информация
 

Брой постъпили заявление  

Брой заявления, по които е предоставена информация 

Брой заявления, по които е отказано предоставяне на информация 

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация  

  4
3 
 0
  0 

Едно заявление е оставено без разглеждане, поради факта, че в законовия срок не е уточнена исканата информация.

Отчети ДОИ Menu