Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград е постоянно действаща комисия, която се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринаромедицинската дейност. Областният управител със заповед е определил поименния състав на комисията.

Състав на комисията

Председател: Бисер Михайлов - областен управител
Зам.-председател: д-р Атанас Григоров - началник отдел "Здравеопазване на животните"- ОДБХ - Благоевград
Секретар: Мартин Терзийски - главен експерт, дирекция АКРРДС

Членове:
1. Росен Танушев- директор на ОД на МВР - Благоевград
2. д-р Михаил Кметски - директор РЗИ - Благоевград
3. Георги Пармаков - директор на РД "ПБЗН" - Благоевград
4. Росен Алексиев - главен експерт "Биоразнообразие", РИОСВ Благоевград
5. инж. Керанка Петрова - главен експерт, Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
6. Иван Василев - председател на УС на "Ловно-рибаско дружество "Сокол 1911" - Благоевград
7. инж. Георги Гогушев - заместник-директор на РДГ - Благоевград
8. Иван Попов - началник на отдел "Рибарство и контрол" - Благоевград, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Функции на комисията

Комисията организира:
 - своевременни превантивни, ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епизоотии на територията на областта;
 - бързо ограничаване и ликвидиране на условията, причинителите и преносителите на заболявания при евентуално възникване на заразни огнища;
 - съставя конкретни планове и определя мерки за ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните и опазване здравето на хората и животните;
 - на основание решенията на комисията, областният управител издава заповеди, които се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнение на мерките.

Дейност

Протокол от 29.10.2019 г.

Протокол от 22.10.2019 г.

Протокол от 08.10.2019 г.

Протокол от 01.10.2019 г.

Протокол от 10.09.2019 г.

Протокол от 03.09.2019 г.

Заповед ОА-РР-546 от 10.07.2015 г. за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит
Протокол на комисията от 9 юли 2015 г.