РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

gerb s

Областен съвет за развитие на област с административен център Благоевград


Председател:  Областен   управител   на   област   с   административен   център Благоевград;
Заместник председател
Заместник областен управител на област с административен център Благоевград

Членове
1.     Георги Икономов - Кмет на община Банско
2.     Радослав Ревански - Кмет на община Белица
3.     Атанас Камбитов - Кмет на община Благоевград
4.     Владимир Москов - Кмет на община Гоце Делчев
5.     Минка Капитанова - Кмет на община Гърмен
6.     Николай Георгиев - Кмет на община Кресна
7.     Димитър Бръчков - Кмет на община Петрич
8.     инж. Красимир Герчев - Кмет на община Разлог
9.     Кирил Котев- Кмет на община Сандански
10.   Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча
11.   Апостол Апостолов - Кмет на община Симитли
12.   Емил Илиев - Кмет на община Струмяни
13.   Людмил Терзиев - Кмет на община Хаджидимово
14.   Нуредин Кафелов - Кмет на община Якоруда
15.   Владимир Колчагов  - председател на Общински съвет Банско
16.   Ахмед Ахмед – Председател на Общински съвет Белица
17.   Радослав Тасков  - Председател на Общински съвет Благоевград
18.   Ангел Гераксиев – Председател на Общински съвет Гоце Делчев
19.   Екатерина Татанова – Председател на  Общински съвет Гърмен
20.   инж. Мая Борисова Божинова  - Председател на Общински съвет Кресна  
21.   Георги Динев  - Председател на Общински съвет Петрич
22.   д-р Мария Копанарова – Председател на Общински съвет Разлог
23.   д-р Георги Синански  - Председател на Общински съвет Сандански
24.   д-р Ивайло Моллов – Председател на Общински съвет Сатовча
25.   Владимир Христов – Председател на Общински съвет Симитли  
26.   Златка Яневска – Председател на Общински съвет Струмяни
27.   Мехмед Имамов  - Председател на Общински съвет Хаджидимово
28.   Мердие Осман  - Председател на Общински съвет Якоруда
29.   Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“ – Благоевград
30.   Емануил Манолов – Председател на РКС на „КНСБ“ – Благоевград
31.   Ромео Шатев – Председател на Търговско – промишлена палата – Благоевград
32.   Симеон Китанов – Председател на Стопанска камара – Благоевград
33.   Любица Томова – Изпълнителен директор на Сдружение на Югозападните общини
 
Протоколи от заседания

Заседания на Областния съвет за развитие
Заседание на ОСР (06.06.2017 г) - Протокол
Материали от заседанието:
- Годишен мониторингов доклад за 2016 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) – презентация
- Доклад за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет  за развитие на област Благоевград – презентация
- Българското председателство на Съвета на ЕС – предизвикателства и решения - презентация
 
Заседание на ОСР (20.10.2016 г) - Протокол
Документи от заседанието
Актуални промени в Закона за водите - презентация на БД "Западнобеломорски район"
Възможности на общините по ЕСИФ през 2017 г.

Заседание на ОСР (04.07.2018 г) - Протокол

Заседание на ОСР (28.07.2016 г) - Протокол
Заседание на ОСР (17.12.2015 г) - Протокол
Заседание на ОСР (12.05.2015 г) -  Протокол
Заседание на ОСР (19.12.2014 г) - Протокол
Заседание на ОСР (28.10.2014 г) - Протокол
Заседание на ОСР (26.03.2014 г) - Протокол
Заседание на ОСР (22.10.2013 г) - Протокол
Заседание на ОСР (30.07.2013 г.)- Протокол
Заседание на ОСР (17.05.2013 г) - Протокол
Заседание на ОСР (04.12.2012 г.) -Протокол
Заседание на ОСР (09.12.2011 г.)- Протокол
Заседание на ОСР (15.03.2011 г) - Протокол


Заседания на Звеното за мониторинг на Областната стратегия за развитие
Заседание на Звеното за мониторинг на ОСР (17.12.2015 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ОСР (12.05.2015 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг (05.02.2015 г.) - Протокол

Заседания на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (21.04.2017 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (08.12.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (10.06.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ/2(23.02.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ/1 (23.02.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (10.02.2015 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (15.12.2014 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (10.02.2014 г) - Протокол

Правила и формуляри Menu

Лични данни

Правила и формуляри Menu