Областна администрация Благоевград

Сертификат ISO 27001:2013 - 2015 г.

Система за управление сигурността на информацията - ISO 27001:2013

2015 iso