Областна администрация Благоевград

Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2021

Настоящият стратегически план има за задача да отрази основните цели и приоритети на администрацията за периода 2017-2021 г.
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2021