Областна администрация Благоевград

Цели на Областна администрация Благоевград за 2020 г.

Областният управител със Заповед № ОА-РК-49/12.02.2020 г. утвърди Годишните цели на Областна администрация Благоевград.

Цели на Областна администрация Благоевград за 2020 г.