Областна администрация Благоевград

Покана за редовно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията

Областният управител на област с административен център Благоевград свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Благоевград, на 29 февруари 2016 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград.
Пълният текст на поканата: тук Материали за заседанието:

1. Годишен отчет за 2015 г. тук
2. Годишен финансов отчет за 2015 г. - Бюджет;
- Годишен Финансов отчет;
- Обяснителна записка.

3. Проект на бюджет за 2016 г. тук
4. Бизнес план на ВиК ЕООД Благоевград Файл 1; Файл 2; файл 3.
5. Проект на договор между АВиК и ВиК ЕООД Благоевград тук