Областна администрация Благоевград

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, насрочено за 10.05.2017 г. от 11:00 часа.

Писмо за отлагане на заседанието