Областна администрация Благоевград

Покана за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК - 18.04.2016

Областният управител на област с административен център Благоевград свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Благоевград, на 18 април 2016 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград.
Пълният текст на поканата