Областна администрация Благоевград

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград е постоянно действаща комисия, която се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринаромедицинската дейност. Областният управител със заповед е определил поименния състав на комисията.

Състав на комисията

Председател: Бисер Михайлов - областен управител
Зам.-председател: д-р Атанас Григоров - началник отдел "Здравеопазване на животните"- ОДБХ - Благоевград
Секретар: Мартин Терзийски - главен експерт, дирекция АКРРДС

Членове:
1. Росен Танушев- директор на ОД на МВР - Благоевград
2. д-р Михаил Кметски - директор РЗИ - Благоевград
3. Георги Пармаков - директор на РД "ПБЗН" - Благоевград
4. Росен Алексиев - главен експерт "Биоразнообразие", РИОСВ Благоевград
5. инж. Керанка Петрова - главен експерт, Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
6. Иван Василев - председател на УС на "Ловно-рибаско дружество "Сокол 1911" - Благоевград
7. инж. Георги Гогушев - заместник-директор на РДГ - Благоевград
8. Иван Попов - началник на отдел "Рибарство и контрол" - Благоевград, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Функции на комисията

Комисията организира:
 - своевременни превантивни, ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епизоотии на територията на областта;
 - бързо ограничаване и ликвидиране на условията, причинителите и преносителите на заболявания при евентуално възникване на заразни огнища;
 - съставя конкретни планове и определя мерки за ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните и опазване здравето на хората и животните;
 - на основание решенията на комисията, областният управител издава заповеди, които се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнение на мерките.

Дейност

Протокол от 06.08.2020 г.

Протокол от 28.07.2020 г.

Протокол от 09.07.2020 г.

Протокол от 14.05.2020 г.

Протокол от 11.02.2020 г.

Протокол от 14.01.2020 г.

Протокол от 10.12.2019 г.

Протокол от 29.10.2019 г.

Протокол от 22.10.2019 г.

Протокол от 08.10.2019 г.

Протокол от 01.10.2019 г.

Протокол от 10.09.2019 г.

Протокол от 03.09.2019 г.

Заповед ОА-РР-546 от 10.07.2015 г. за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит
Протокол на комисията от 9 юли 2015 г.