Областна администрация Благоевград

Предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

В периода 17-18 ноември 2016 година, в гр. Банско, под председателството на Областния управител Бисер Михайлов, ще се проведе заседание на Регионалният съвет за развитие на Югозападен район /РСР на ЮЗР/.  По време на заседанието ще бъдат представен Сравнителен анализ на развитието на електронните услуги в общините от ЮЗР. Ще бъде представен проект на Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. Членовете на съвета ще бъдат запознати с Регионалните програми за заетост и обучение, финансирани по Националния план за действие по заетостта, както и с резултатите от проучване на нуждите на бизнеса от работна сила в ЮЗР и прогнози в дългосрочен план.  Ще бъде представена и информация относно предвидените за рехабилитация и модернизация пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Югозападен район през 2017 г. Участие в заседанието ще вземат представители на Университет за национално и световно стопанство, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на труда и социалната политика и др. Кметът на община Банско г-н Георги Икономов ще представи информация за Туристическа дестинация Банско.

Материали към заседанието:
- Предварителен дневен ред за заседанието на РСР на 17-18 ноември 2016 г.;
- Сравнителен анализ за развитие на електронните услуги в общините - презентация на УНСС;
- Проект "Вдъхновени от България" на ТУ София по т. 2 от Предварителния дневен ред.