Областна администрация Благоевград

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие 2005-2015

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област с административен  център Благоевград  2005–2015 г.
Докладът е изготвен в изпълнение на Договор № 26/01.12.2010 г. между Областна администрация на Област Благоевград и НЦТР ЕАД за „Изготвяне на междинна оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област с административен център Благоевград  „2005-2015 г.”
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР, нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране, а също и осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на стратегията и в частност - подобряване на координацията.
Доклад междинна оценкаpdf