Областна администрация Благоевград

Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия - отчетен период 2020

Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия, за отчетен период 2020 г., представени по общини: