Областна администрация Благоевград

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2019 г.

Областният управител със Заповед ОA-РК-49/12.02.2019 г. утвърди Отчета за изпълнение на годишните цели на Областна администрация Благоевград за 2019 г.

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2019 г.