Областна администрация Благоевград

Годишен отчет за 2013 г. на заявленията по ЗДОИ

Годишен отчет за 2013 г. на заявленията за достъп до обществена информация
 

Брой постъпили заявление  

Брой заявления, по които е предоставена информация 

Брой заявления, по които е отказано предоставяне на информация 

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация  

  4
3 
 0
  0 

Едно заявление е оставено без разглеждане, поради факта, че в законовия срок не е уточнена исканата информация.
Годишен отчет за 2012 г. на заявленията за ДОИ