Република България
  • English (United Kingdom)
Начало За областта
За областта

Карта на областта

Местоположение


Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата й площ е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Южната й граница е с Република Гърция, на запад граничи с Република Македония, на изток с Пазарджишка и Смолянска области, а на север с Кюстендилска област. Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места.
 

Продължение...
 

Население

Динамика на населението и демографски тенденции

   

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души ( 01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната. Преобладаваща част от населението е в градовете на областта.

 

Продължение...
 

География

 Територия и релеф
 
 

 

Продължение...
 

Образование

    В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Американски университет в България. 

Продължение...
 

Икономика

Основни отрасли в икономиката и предприятия

Основните отрасли в икономиката на областта са:
·    Хранително-вкусова промишленост;
·    Винопроизводство;
·    Тютюнева промишленост и производство на тютюневи изделия;
·    Текстилна промишленост;
·    Дървопреработване;
·    Туризъм.
Водещите икономически субекти, определящи основния облик на развитието в областта са:
·    "Благоевград БТ" – производство на цигарени изделия;
·    "Агрима-Водолей" – производство на газирани напитки;
·    "Пиринско пиво", основан през 1967 г. в момента част от концерна "Carlsberg";
·    "Валентина – производство на дрехи;
·    "ЗИИУ „Стандарт" – производство на измерителни уреди;
·    "Вихрен“ – производство на обувки;
·    "Мебелфаб" – производство на мебели;
·    "Струматекс" - производство на трикотаж;
·     "Илинденци – мрамор“ – добив на мрамор и др.
 
Здравеопазване

    В системата на здравеопазването в област Благоевград са изградени и функционират 11 болнични заведения, в т. ч. 5 болници, 4 диспансери и 2 специализирани болници за рехабилитация. В гр. Благоевград здравното обслужване на населението се осъществява от многопрофилната болница за активно лечение (718 легла), която е с областно значение. Към нея функционира център за спешна медицинска помощ. Изграден е и център за хемодиализа. Диспансерите (със стационари) са с областно значение (за пневмо-фтизиатрични заболявания; за онкологични; за кожно-венерически и за психични заболявания).

Продължение...
 

Култура

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР-2018 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2018 г.

Календар на културните събития в област Благоевград с международни изяви  тук
Продължение...
 

Туризъм

Туризмът - основен отрасъл  на  икономиката на областта

Прекрасната природа на 10-те планини с принебесни върхове, кристални езера, заоблени била и просторни планински поляни, живописните долини и котловини на Струма и Места с мрежата от десетки  притоци, южната земя, от която бликат безброй топли и студени минерални извори, са изключителна предпоставка за развитието му. Не по-маловажни са благоприятните климатични условия за целогодишен отдих и туризъм,  крайграничното местоположение, богатото културно-историческо наследство, националните и международни прояви, организирани от общините и висшите учебни заведения.
 
  
Продължение...
 

История

    Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град (I – IIIв.) под днешния гр. Сандански; гр.Нейн (I -  III в.) близо до с. Долна Градешница, община Кресна; Римски град (I  - III в.) в м. “Рупите”, близо до гр. Петрич и Никополис ад Нестум (I  -VI в.) в община Гърмен.  В Благоевград и  в землищата на почти всички селища съществуват многобройни ярки следи от древните траки, римляни и гърци.

 

Продължение...
 

Военни паметници

Областна комисия за военните паметници

Във връзка с чл. 6 от Закона за военните паметници към областния управител е сформирана Областна комисия за военните паметници.
Председател - областен управител
зам.-председател - заместник областен управител
секретар - служител ОМП
Правилник за организацията на дейността на Областната комисия за военните паметници

ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Областната комисия „Военни паметници”  състави регистър и картотека на военните паметници в област Благоевград.
 
Добринище: Паметник на незнайния войн (уточнено - Иван Маринкин, Самоковско)  Левуново: Чешма – паметник на загиналите от Втора Българска армия в Междусъюзническата война  Петрич: Паметник на загиналите за Родината 1912-1918, 1944  Самоилово:  Паметник в чест на войните от Първата световна война Гоце Делчев: Паметник на загиналите през войните

Комисията, със съдействието на Регионален исторически музей Благоевград и ор.полк. Гергинов, картотекира 116 паметника на територията на област Благоевград. Регистърът включва описание на паметниците, по общини и населени места, както и подробен снимков материал от 245 фотографии.

Целта на Областната комисия „Военни паметници” е да взаимодейства ефективно с институциите, органите за местно самоуправление, както и с обществените организации и сдружения за реализиране на ефективна държавна политика за издирване, проучване, картотекиране, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военните паметници.
 
към
 

Галерия

Снимки от Благоевградска област

img_0085
bansko 2
bansko 9
baykusheva_mura
big_valyavishko_lake
blagoevgrad_centre_1
blagoevgrad_panorama_1
blagoevgradvarosha
contemporary_building
hotel alen mak blagoevgrad 007
img_0085
koncheto
pirinslake
swunrilski
todorka_peak_red
vasilashki_chukar