Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Контакти

Данни за контакт

Антоанета Янчева - Заместник областен управител

     Тел.: +359 (73) 82 70 64
     Факс: +359 (73) 88 14 21
     Мобилен: 
     Е-поща: Antoaneta.Yancheva@bl.government.bg

 Иван Йорданов Стоянов - Заместник областен управител
 Тел.: +359 (73) 82 70 65
     Факс: +359 (73) 88 14 21
     Мобилен: 
     Е-поща: Ivan.Stoyanov@bl.government.bg