Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Биографии

Биографични справки

Анна Кирилова Бистричка - Заместник областен управител

Назначение: Заповед КВ-504 от 28.11.2014 г. на министър-председателя

Дата на раждане:
22.11.1963 г.

Образование:

Магистър „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
Предучилищна педагогика във „Висш педагогически институт“, Благоевград
Кариера
:
адвокат към адвокатска колегия, Благоевград
Правно обслужване на:
 -  Община Струмяни (2011-2014 г.);
 - Център за спешна медицинска помощ - Благоевград (1998-2013 г.);
 - МБАЛ - Благоевград АД (2012 г.);
 - Бюро по труда - Благоевград;
 - "Микрофонд" АД.
 

Стоян Христов Христов - Заместник областен управител

Назначение: Заповед КВ-124 от 16.02.2017 г. на министър-председателя

Дата на раждане:
30.07.1972 г., гр. Гоце Делчев

Образование:

Магистър „Право“ в СУ "Св. Климент Охридски" - София

Кариера:
2009-2016 юрисконсулт - Община Благоевград
2006-2009 юрисконсулт - Областна администрация Благоевград

Езици:
Английски език
Руски език