Република България
  • English (United Kingdom)

Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други

 На тази страница се публикува информация за проекти на нормативни документи - наредби, правилници за прилагане на нормативната уредба и съответни препратки към сайтовете на институциите, представили проекта - Министерски съвет, министерства, агенции, ведомства и др.


31.03.2016 г.
Министерството на земеделието и храните публикува на интернет сайта си проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция. В проектодокумента са отразени промените, въведени в Международната конвенция по растителна защита, с които се въвеждат по-строги изисквания по отношение на вносът, притежаването, съхранението и движението на карантинни вредители, растения и  растителни продукти и други обекти. 
Промените засягат работата на Селскостопанска академия. Проектонаредбата е поместена за публично обсъждане.