Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Съвети и комисии Състав и дейност Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб

Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия със заповед на Областния управител на Област с административен център Благоевград е създаден Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб. Щабът е създаден с цел да подпомага областния управител при изпълнение на правомощията му съгласно Закона за защита при бедствия във връзка със бедствия на територията на Област с административен център Благоевград.
Състав:
Ръководител: Заместник областен управител на Област с административен център Благоевград
Членове:
1.       Дияна Атанасова – Главен секретар на Областна администрация Благоевград;
2.       Стоян Терзийски – старши експерт в Областна администрация Благоевград;
3.       Директор  на Областна дирекция на МВР – Благоевград;
4.       Гл. инспектор Георги Пармаков – Началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“-Благоевград;
6.       Д-р Михаил Кметски – Директор на Регионална здравна инспекция-Благоевград;
7.       Ангел Георгиев – Директор на Регионална дирекция по околната среда и водите-Благоевград;
8.       Д-р Красимир Михайлов – Директор на Център за спешна медицинска помощ-Благоевград;
9.       Инж. Александър Домозетски – Ръководител звено „ЧЕЗ Електроразпределение“-област Благоевград;
10.     Инж. Росица Димитрова – Управител на „ВиК“ ЕООД-Благоевград;
11.     Васил Камбуров – Ръководител на „ЕСО“ ЕАД, МЕР-Благоевград;
12.     Д-р Стоян Мавродиев – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните-Благоевград;
13.     Иван Кунев – Директор на Областно пътно управление-Благоевград;