Република България
  • English (United Kingdom)
Доклади
   Показване на № 
1 Анализ от анкетно проучване в териториалните структури за потенциалните възможности за прояви на корупция
2 Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г.
3 Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г.
4 Аналитична справка към отчета за 2015 г.
5 Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2015 г.
6 Анализ от анкетно проучване за потенциалните възможности за прояви на корупция
7 Анализ на дейността на читалищата от Благоевградска област за 2014
8 Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013
9 Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г.
10 Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград