Република България
  • English (United Kingdom)
Доклади
   Показване на № 
1 Годишен мониторингов доклад за интеграцията за 2017 г.
2 Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2017 год.
3 Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г.
4 Анализ от анкетно проучване в териториалните структури за потенциалните възможности за прояви на корупция
5 Годишен доклад за Областна администрация Благоевград за 2016 г.
6 Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г.
7 Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г.
8 Аналитична справка към отчета за 2015 г.
9 Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2015 г.
10 Анализ от анкетно проучване за потенциалните възможности за прояви на корупция
11 Анализ на дейността на читалищата от Благоевградска област за 2014
12 Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013
13 Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г.
14 Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград
15 Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014
 
Страница 1 от 2