Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Доклади и отчети
Доклади и отчети


Отчет за изпълнението на целите за 2015 г.

 Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград 
ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015 г.
 

Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015

Докладът за дейността на Областна Администрация Благоевград обхваща периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г, като отчита  дейностите, извършени от администрацията свързани с упражняването на правомощията на областния управител. 

Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015
 

Въведени антикорупционни мерки в териториалните звена

 Въведени антикорупционни мерки в териториалните звена на изпълнителната власт  и други институции на територията на Област Благоевград през 2015 година: Справка
 


Страница 3 от 10