Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Доклади и отчети
Доклади и отчети


Административен контрол месец април 2012 г.

За периода 1.04.2012 г. – 1.05.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 25 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 3 (три) Решения.
Продължение...
 

Административен контрол месец февруари 2012 г.

За периода 1.02.2012 г. – 1.03.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 23 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград, 1 (едно)  Решение на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Областният управител върна за ново обсъждане 3 (три) решения на Общински съвет Благоевград, както следва: 
Решение №127 от 27.01.2012 г. за прекратяване на съсобственост между Община Благоевград, Аврам Войнов Новоселски и Иван Войнов Новоселски в урегулиран поземлен имот,  в нарушение на ЗОС, чл.8, ал.9 от разпоредбата. Докато Общински съвет Благоевград не включи Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г., не може да извършва действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;  
Продължение...
 

Административен контрол м. октомври 2011

За периода 01.10.2011 г. – 31.10.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 2 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 24 решения.
         Със своя Заповед № ОА-АК-594/04.10.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 611 от Протокол № 42/14.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Продължение...
 


Страница 9 от 10