Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Обяви Заповед ОА-РР-215 от 19.06.2017 г. за одобряване на ПУП-ПП за водоснабдяване на група села в община Струмяни

Заповед ОА-РР-215 от 19.06.2017 г. за одобряване на ПУП-ПП за водоснабдяване на група села в община Струмяни

Заповед ОА-РР-215 от 19.06.2017 г. за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Допълнително водоснабдяване на група села в община Струмяни - с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Горна Крушица и с. Каменица“ преминаващ през землището на с. Плоски, община Сандански и землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“ (чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ).
Заповед ОА-РР-215 от 19.06.2017 г.