Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Търгове Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот държавна собственост

Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот държавна собственост

 Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем  на недвижим имот - публична държавна собственост с административен адрес Благоевград, ул. "Свобода" №1.
Заповед ОА-ДС-110/12.04.2018 г.
 

Защита на личните данни