Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Кариери Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжностт "Сттарши експерт"

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжностт "Сттарши експерт"

 Със Заповед ОА-ЧР-26 от 31.01.2018 г. областтният управител прекратява обявения със Заповед ОА-ЧР-427/11.12.2017 г. конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжност "Старши експерт".  виж тук

 

Защита на личните данни