Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Заседание на Регионалния съвет за развитие на 18 и 19 юни

Заседание на Регионалния съвет за развитие на 18 и 19 юни

На 18 и 19 юни областният управител Бисер Михайлов ще вземе участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и на Регионалния координационен комитет към Съвета, което ще се проведе в Боровец под председателството на Областния управител на област Перник .
На заседанието ще присъстват представители на отделните министерства, областните управители от Югозападен район за планиране,  кметове на общини, общински съветници, директори на дирекции, представители на асоциации и синдикати. 
По дневния ред следва да се представи информация относно: изпълнение на решенията от предходното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район (проведено на 22-23.04.2015г. в гр. Банско); националната политика за младежта в периода до 2020 г.; представяне и обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие; представяне на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2014 г.
На заседанието ще бъдат разгледани предстоящите процедури по оперативните програми 2014 – 2020 г. и ще бъде представена целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните планински и полупланински слаборазвити райони.
 
 

Защита на личните данни