Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Конференция под патронажа на Областния управител и 100 Години Горска служба

Конференция под патронажа на Областния управител и 100 Години Горска служба

Областният управител Бисер Михайлов бе почетен гост на мероприятията по случай „100 Години Горска служба – Благоевград“. Под патронажа на областния управител в Благоевград се проведе Научнопрактическа конференция „За съвременно управление на горите“. В конференцията взеха участие широк кръг заинтересовани страни от академичната общност и представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Югозападно държавно предприятие, Лесотехнически университет и др. Г-н Михайлов подкрепи тази важна инициатива и посочи, че за опазването на българската гора ще бъдат необходими координирани действия на всички отговорни институции и единни стандарти, и механизми в процеса на управлението, стопанисването, ползването и опазването на българските гори.
На Конференцията бяха представени нормативните изисквания за определяне задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. Бяха посочени националните изисквания и тенденции за управление на горите, както и лесовъдски практики за стопанисване на горите със специални и защитни функции. Бе разгледана и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и по-конкретно мерките в сектор „Гори“. Чрез участието на високо квалифицирани експерти се постигна научен обмен и размяна на експертен опит за отговорното управление на горските ресурси. По- късно Областният управител бе официален гост на мероприятията организирани от Регионална дирекция по горите и Югозападно държавно предприятие, посветени на 100 годишнината от създаването на горска служба в гр. Благоевград. Програмата започна с откриване на паметна плоча на сградата на РДГ и с приветствия от официалните гости, сред които и  заместник - министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов.
„Горската служба в Благоевград още от самото начало на своето развитие е била съпричастна към проблемите за защита на природата в нашия град. Затова в далечната  1954 г., след бедственото наводнение в Благоевград, започва реализацията на мащабен проект за борба с ерозията във водосбора на река Благоевградска Бистрица“ – с тези думи Областният управител се обърна към инж. Иван Гергов – директор на РДГ и му връчи почетния знак на област Благоевград, по случай 100 Годишнината от създаването на Горската служба.