Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Започват обученията по проекта на Областна администрация Благоевград за повишаване квалификацията на служителите

Започват обученията по проекта на Областна администрация Благоевград за повишаване квалификацията на служителите

На 13 и 14 март ще бъде проведено първото обучение по проекта на Областна администрация Благоевград  „Подобряване на административния капацитет на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, Договор № 13-22-15/10.01.2014 г.
Проектът  предвижда  организиране и провеждане на 4 модулни обучения в Института по публична администрация за служителите на Областна администрация. Одобрени  са  16 теми от каталога на Института по публична администрация  за 2013 г. Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите в Областна администрация Благоевград, подобряване на техните професионални умения и квалификации за по-доброто изпълнение на задълженията им и увеличаване ефективността на публичните услуги за гражданите и бизнеса.
Общата стойност на проекта е 37 554,44 лв. и е 100 % финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Първото обучение е по тема ПР-3/2013    „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация и ще се проведе в учебната база на ИПА в гр. Банкя. В групата са включени 5 служители на Областна администрация Благоевград.  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”