Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Представяне на планове за младежка трудова заетост

Представяне на планове за младежка трудова заетост

Заместник областният управител Асим Адемов и председателят на Института за подготовка на служители в международни организации - Людмил Ковачев    представиха предварителния проект на Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г., който съдържа комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на съответната територия. Планът е изготвен от екипа на проект RePLAY (Областни планове за младежка трудова активност) с координатор Институтът за следдипломна квалификация към УНСС и партньори: Институт за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда “Подкрепа“, Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград.
 Областите: Благоевград, Ловеч, Плевен, Хасково и Габрово са петте пилотни области, включени в проекта, който ще стартира през 2016 г.
В основата на проекта стоят много възможности за превенция на младежката безработица като:
- насърчаване на младежки информационни кампании;
- ефективно взаимодействие с местните работодатели;
- осигуряване на стажантски позиции;
- организиране на курсове за предприемачи;
- активна подкрепа за развитие на всички форми на учене през целия живот;
- популяризиране на добри практики за обучение, които имат стимулиращ и мотивиращ ефект.
На срещата присъстваха представители на: Висши учебни заведения,  училища и професионални гимназии от областта, Център за кариерно ориентиране към „Регионален инспекторат по образованието“ – Благоевград, Дирекция „Бюро по труда“ Благоевград, Обществен съвет Благоевград, Дирекция „Регионална служба по заетостта – Благоевград.