Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Среща на областния управител с кметовете във връзка с инвестиционен проект за спешните центрове

Среща на областния управител с кметовете във връзка с инвестиционен проект за спешните центрове

По искане на заместник-министъра на здравеопазването - д-р Адам Персенски, областният управител Бисер Михайлов свика кметовете на общини от Благоевградска област, на чиито територии има спешни медицински центрове. Работната среща се проведе с цел доуточняване параметрите на инвестиционния проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ.
Проектът ще включва извършване на инвестиции в 28 Центъра за спешна медицинска помощ, 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ и 34 спешни отделения. В изпълнение на дейностите ще бъдат изградени нови филиали за спешна помощ, съгласно изискванията на медицинския стандарт. Д-р Персенски даде  насоки по отношение на подходящите терени за изграждане на филиалите за спешна помощ, а именно да бъдат в близост до съществуващите болнични заведения, за да може да се осигури по-добро взаимодействие с медицинските екипи.
 Обсъди се и възможността за ремонтиране на съществуващи медицински заведения, при условие, че няма подходящ терен за изграждане на нови филиали за спешна помощ. Конкретни указания се очакват в едноседмичен срок от Министерството на здравеопазването.