Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас В Областна администрация Благоевград се проведе Кръгла маса за ключови компетенции

В Областна администрация Благоевград се проведе Кръгла маса за ключови компетенции

Със съдействието на Областния управител Бисер Михайлов, днес в Областна администрация Благоевград се проведе Кръгла маса на тема „Образование за характер и ключови компетентности в България“
Събитието откри заместник областният управител Асим Адемов, който заяви, че приветства инициативи, на които проблемите се разрешават на кръгла маса от млади хора, заинтересовани страни и експерти. Г-н Адемов сподели впечатленията си от вчерашно мероприятие – „Регионален панаир на учебните компании“, на което участници от пет области са представили своите продукти, свързани с образователния процес.  „Радвам се, че както предния ден, така и на днешната среща участват образовани и амбициозни млади хора, но също така си давам и реална сметка, че сред младежите има и такива с не толкова добра подготовка с учебния материал и по отношение на дисциплината“ – подчерта г-н Адемов и наблегна върху актуалния напоследък проблем с агресията сред учениците, който поставен в такъв формат за разрешаване от потребителите и от предоставящите образование, следва да бъде разгледан и решен по най-рационален начин.
 
Организаторът на Кръглата маса благодари на г-н Адемов за приветственото слово и запозна участниците с темите. Г-жа Златка Димитрова от Образование България 2030 представи „Ключови компетентности на XXI век“,  г-н Методи Попов от РИО Благоевград запозна участниците с темата „Промени в държавните образователни стандарти: в търсене на попътен вятър“. Програма продължи с темите „Характер и компетентности в българското училище“ и „Професионално-педагогически компетентности и личностна промяна“, представени съответно от г-жа Весела Вангелова, 3 ОУ Благоевград и Доц. д-р Гергана Дянкова, ЮЗУ. На събитието присъстваха представители на: Сдружение на началните учители в област Благоевград, РИО Благоевград, Община Благоевград, Югозападен университет, Американски университет,  Областен информационен център Благоевград, възпитатели, учители и директори от местни детски градини и училища, студенти и ученици.